טיפול בשפכים ופינוי פסולת לאתר מורשה

חברת י.נ פרץ מתמחה בפינוי שפכים ומטפלת בשפכים והעברתם לאתר מורשה של המשרד לאיכות הסביבה. כאשר מיכלית שאיבת השפכים מסיימת לבצע את שאיבת השפכים כגון: שומנים, ביוב, חומר מינראלי, והיא מעבירה אותם לאתר מיוחד שבו מתבצע טיפול בשפכים.

שומנים הינם שפכים אורגניים, שפכי ביוב הינם שפכים סניטריים ושפכים של שמנים של מוסכים תחנות דלק וכד’ נקראים שפכים מינראליים.

סיום השאיבה

כאשר מיכלית שאיבת השפכים (קרא על ביובית) מסיימת את השאיבה, היא נוסעת לאתר הטיפול בשפכים עולה על המשקל, מדווחת את סוג החומר המגיע במיכלית ושם הלקוח.

לאחר מכן נכנסת המיכלית לפריקה במתקן הטיפול בשפכים המיועד לפי סוג החומר שהיא נושאת עימה: שפכים סניטאריים, שפכים אורגניים או מינראליים.

מהלך הטיפול בשפכים

במהלך הטיפול בשפכים מתלווה למיכלית איש צוות של אתר השפיכה ולוקח דגימה של השפכים ונותן אישור לשפיכת החומר בבור המיועד לפריקה.

בסיום הפריקה עולה שוב משאית השאיבה למשקל נשקלת ומקבלת תעודה של השפיכה עם כמות החומר שטופל, שם הלקוח וסוג השפכים שטופל.